Kategoria: Tenis stołowy

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 01 listopada b.r., w zwi?zku z dniem Wszystkich ?wi?tych oraz w czwartek 08 listopada 2018r w zwi?zkuz apelami szkolnymi z okazji Dnia Niepodleg?o?ci i zaj?to?ci? Hali sportowej,...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 11 pa?dziernika b.r., w zwi?zku z apelami szkolnymi z okazji Dnia KEN i zaj?to?ci? Hali sportowej, nasze zaj?cia i treningi zostaj? tego dnia odwo?ane. Ruszamy ponownie w...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 21 czerwca 2018r nast?pi przerwa w zaj?ciach i treningutenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2017/2018 w ZSO, w...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 26 kwietnia 2018r nast?pi? minimalne utrudnienia (przy ?cianie b?d? u?o?one zwini?te rolki wyk?adziny) w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym...