Kategoria: Tenis stołowy

?Og?oszenie

W zwi?zku z turniejem p?fina?owym Mistrzostw Polski Juniorw U-18 w koszykwce, ktry b?dzie rozgrywany na hali w ZSO, w Komorowie, w dniach 10.04.-13.04.2013r. (?roda-niedziela), trening i zaj?cia z tenisa sto?owego w dniu 11 kwietnia...

Wielkanoc

UWAGA – poniedzia?ek w zwi?zku ze ?wi?tami nie mazaj??. Jednocze?nie ?yczymy wszystkim uczestnikom UKS Komorw i fanom tenisa sto?owego zdrowia, szcz??cia, du?o dobrego humoru i sportowych sukcesw!

OG?OSZENIE

Uprzejmie informujemy, i? zaj?cia naszej sekcji tenisa sto?owego w okresie ?wi?teczno-noworocznym b?d? si? odbywa? w terminach: 24 grudnia 2012 r. - Wigilia – zaj?cia odwo?ane 27 grudnia 2012 r. - zaj?cia w godz.18:00 –...

? Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorw

W czwartek 6 grudnia 2012r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od wrze?nia b.r. zosta?y wznowione intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Obecnie trenuje ich kilkunastu, regularnie uczestnicz? w treningach i bior? aktywny udzia? w ?wiczeniach zarwno teoretycznych, jak i praktycznych....

OG?OSZENIE

Wszystkich uczestnikw naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z Weekendem Majowym oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2012, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala Sportowa b?dzie wy??czona z u?ytku w...

?RUSZY?Y TRENINGI DZIECI I M?ODZIE?Y

Od lutego b.r. zosta?y wznowione intensywne treningi dzieci i m?odzie?y pod okiem wykwalifikowanej kadry szkoleniowej. Pocz?tkowo na zaj?cia od wrze?nia ubieg?ego roku ucz?szcza?o kilku ch?opcw, ktrzy systematycznie uczyli si? gry i szlifowali swoje umiej?tno?ci,...