Kategoria: Tenis stołowy

Ruszy?y zaj?cia z tenisa sto?owego

Od poniedzia?ku 28 wrze?nia b.r. wystartowa?y ponownie zaj?cia i treningi z tenisa sto?owego. Po kilkumiesi?cznej przerwie spowodowanej remontem Hali ZSO w Komorowie, wrcili?my do gry. Zosta?y zakupione nowe p?otki graniczne oraz sto?y do tenisa...

Wznowienie zaj?? z tenisa sto?owego

Mamy przyjemno?? poinformowa? wszystkich naszych uczestnikw zaj?? z tenisa sto?owego oraz wszystkich mi?o?nikw tej dyscypliny, i? zaj?cia i treningi zostaj? wznowione z dniem 28 wrze?nia. Jedynie grupa dzieci trenuj?cych pod okiem trenera rozpoczyna treningi...

Nowa ods?ona Hali ZSO w Komorowie

Ju? niebawem, dos?ownie na dniach zostanie oddana do u?ytku Hala Sportowa ZSO w Komorowie. Po kilku miesi?cach oczekiwania w ko?cu b?dziemy mogli zacz?? zaj?cia na nowej nawierzchni z dodatkowym o?wietleniem i trybunami. Warto by?o...

Harmonogram planowanych zaj?? sekcji UKS Komorw

1. Tenis sto?owy Poniedzia?ki – g.18:00 – g.21:45 (dzieci : g.18:00-g.19:30) Czwartki – g.18:00 – g.21:45 (dzieci: g.18:00-g.19:30) Miejsce: Hala Sportowa ZSO w Komorowie 2. Gimnastyka Grupa m?odsza (od 5 do 9 lat): wtorki...

Og?oszenie

Niniejszym informujemy, ?e treningi i zaj?cia z tenisa sto?owego rozpoczn? si? z op?nieniem t.j. najwcze?niej w po?owie wrze?nia a najp?niej 1 pa?dziernika. Niestety prace remontowe i budowlane prowadzone na Hali Sportowej i w ZSO...

Og?oszenie

Uprzejmie informujemy wszystkich naszych cz?onkw i mi?o?nikw tenisa sto?owego i? w zwi?zku z planowan? przebudow? i remontem Hali Sportowej w ZSO w Komorowie wszystkie treningi i otwarte zaj?cia z tenisa sto?owego na czas remontu...

?MAZURY – obz sportowy: tenisowo-rekreacyjny

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? obozu sportowego. Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Kormoran w Mierkach, po?o?one jest na skraju rezerwatu Lasu Warmi?skiego w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, po wschodniej stronie jeziora Pluszne, ktre obj?te jest stref? ciszy,...

OG?OSZENIE

30.04.15r-10.05.15r – treningi i zaj?cia odwo?ane Wszystkich uczestnikw naszej sekcji uprzejmie informujemy, ?e w zwi?zku z Weekendem Majowym oraz ze wzgl?du na rozpoczynaj?ce si? Matury 2015, przeprowadzane w ZSO na Hali w Komorowie, Hala...