Kategoria: Galeria

Ruszy?y zaj?cia z tenisa sto?owego

Od poniedzia?ku 28 wrze?nia b.r. wystartowa?y ponownie zaj?cia i treningi z tenisa sto?owego. Po kilkumiesi?cznej przerwie spowodowanej remontem Hali ZSO w Komorowie, wrcili?my do gry. Zosta?y zakupione nowe p?otki graniczne oraz sto?y do tenisa...

Nowa ods?ona Hali ZSO w Komorowie

Ju? niebawem, dos?ownie na dniach zostanie oddana do u?ytku Hala Sportowa ZSO w Komorowie. Po kilku miesi?cach oczekiwania w ko?cu b?dziemy mogli zacz?? zaj?cia na nowej nawierzchni z dodatkowym o?wietleniem i trybunami. Warto by?o...

?Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorw

W czwartek 5 grudnia 2013r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorw, rozegranego na Hali w Komorowie. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

WIOSENNY TURNIEJ O PUCHAR UKS KOMORW

W poniedzia?ek 27 maja 2013r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju wiosennego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...

? Miko?ajkowy Turniej o Puchar UKS Komorw

W czwartek 6 grudnia 2012r. nast?pi?o podsumowanie punktw kwalifikacyjnych do turnieju miko?ajkowego o puchar UKS Komorw, rozegranego w kilku kategoriach wiekowych. Punkty cz?stkowe obejmowa?y szereg turniejw comiesi?cznych, za? zgromadzone podczas nich punkty da?y ko?cow?...