UKS Komorów Blog

„Tłusty Czwartek”

Jak co roku, tak i tym razem  treningowy „Tłusty Czwartek” rozpoczął się od skosztowania tradycyjnych wyśmienitych pączków. Tego dnia każdy uczestnik naszych zajęć miał sposobność „posmakowania” polskiej tradycji. Po takiej słodkiej „rozgrzewce” zaczęły się...

OG?OSZENIE-PRO?BA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOMORW Komunikat nr 1/UKS/2019 Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorw uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych...

OG?OSZENIE

Informujemy, i? w zwi?zku z nadchodz?cymi feriami zimowymi tj. od 28 stycznia do 10 lutego- treningi z tenisa sto?owego dla dzieci i m?odzie?y pod okiem trenera b?d? wstrzymane, za? pozosta?e zaj?cia b?d? odbywa? si?...

?yczenia ?wi?teczne oraz Og?oszenie

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorw ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t, weso?ego kol?dowania, mega paki od ?w. Miko?aja oraz mnstwo wygranych meczw...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 01 listopada b.r., w zwi?zku z dniem Wszystkich ?wi?tych oraz w czwartek 08 listopada 2018r w zwi?zkuz apelami szkolnymi z okazji Dnia Niepodleg?o?ci i zaj?to?ci? Hali sportowej,...