UKS Komorów Blog

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 21 czerwca 2018r nast?pi przerwa w zaj?ciach i treningutenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym zako?czeniem roku szkolnego 2017/2018 w ZSO, w...

OG?OSZENIE

Niniejszym informujemy, ?e w najbli?szy czwartek tj. 26 kwietnia 2018r nast?pi? minimalne utrudnienia (przy ?cianie b?d? u?o?one zwini?te rolki wyk?adziny) w zaj?ciach tenisa sto?owego w zwi?zku z przygotowaniami na Hali Sportowej zwi?zanymi z uroczystym...

OG?OSZENIE-PRO?BA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOMORW Komunikat nr 1/UKS/2018 Zarz?d Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorw uprzejmie informuje, ?e w dniu 11.04.2005 r. stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych...

?YCZENIA

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia UKS Komorw ?yczy wszystkim mi?o?nikom tenisa sto?owego oraz mi?o?nikom innych dyscyplin sportowych zdrowych, radosnych i spokojnych ?wi?t oraz mnstwo wygranych meczw i turniejw w nadchodz?cym 2018 roku \...