UKS Komorów Blog

Sezon 2008/2009 rozpocz?ty

Dnia 5 pa?dziernika 2008 ruszy?a IV liga m??czyzn MOZTS. Nasi ch?opcy rozegrali spotkanie na wyje?dzie graj?c z dru?yn? OSIR Mszczonw. Pocz?tkowo mecz by? wyrwnany, jednak po grach podwjnych zawodnicy UKS Komorw rozpocz?li batali? po...

MECZ O AWANS DO III LIGI

Dnia 16 marca 2008 rozegrano ostatnie mecze w rundach rewan?owych IV i V ligi m??czyzn. Nasza dru?yna UKS Komorw II na wyje?dzie stoczy?a bj z zespo?em LUKS Kowala, ktry zako?czy? si? remisem 9:9. Tym...

XVI fina? WO?P zako?czony

XVI fina? WO?P zako?czony

Po raz 16 w historii i po raz pierwszy na sportowo WO?P 13 stycznia gra?a na rzecz dzieci i sprz?tu do bada? laryngologicznych. W imprezie tej nasza sekcja tenisa sto?owego uczestniczy?a czynnie wspomagaj?c charytatywnie...

UKS Komorw w turnieju wspieraj?cym WO?P

Uczniowski Klub Sportowy \”Komorw\”-sekcja tenisa sto?owego we?mie udzia? w akcji charytatywnej \”100 TURNIEJW DLA JERZEGO\” w terminie 13 stycznia 2008r – XVI FINA? WO?P. B?dzie to Wielka Ping Pongowa Orkiestra ??cz?ca ?rodowisko tenisa sto?owego...

Pierwsza runda zako?czona

W dniu 9 grudnia 2007r na hali w ZSO, w Komorowie gospodarze UKS Komorw podejmowali go?ci – dru?yn? OSiR Mszczonw. By? to ostatni mecz IV ligi pierwszej rundy rozgrywek dla naszej dru?yny i kolejna...